مداخله بشردوستانه

مکان : تهران

کپی رایت : ۱۳۸۶

شابک : 978-964-90928-9-8

نویسنده: دکتر حسین سرتیپی

ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک ایران

پس از فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد، جهان شاهد درگیری و مداخلات نظامی متعددی با پوشش بشردوستانه بوده است. در کتاب حاضر سعی بر این است که از منظری حقوقی موضوع مکانیزم‌های مداخلات بشردوستانه بررسی و تبیین شود. پرسش اساسی که ذهن نویسنده را به خود مشغول داشته، سیر اجرایی مداخلات است. آیا به صرف مواجهه با موضوعی بشری، توسل به مداخله‌ی نظامی توجیه‌پذیر خواهد بود، و اگر قرار باشد توسل به چنین مداخله‌ای را مشروع بدانیم، چگونه، با چه مجوز و با چه اصولی باید آن را به اجرا درآورد؟ بر اساس این پرسش، در فصل نخست کتاب مفهوم حاکمیت و تحولات آن در جهان از دوران باستان تا عصر حاضر به طور فشرده و هم‌چنین مداخله‌ی بشردوستانه به منزله‌ی نهادی در چارچوب حاکمیت بررسی می‌شود. فصل دوم به مسئولیت دولت‌ها، حاکمیت آن‌ها و مشروعیت مداخلات بشردوستانه اختصاص دارد. در فصل سوم به موضوع مسئولیت برای پیش‌گیری به صورت تعهدی اجتناب‌ناپذیر نگریسته می‌شود و سرانجام در فصل پایانی مکانیزم‌های موقتی و محدود غیرنظامی بررسی می‌گردد.