تاریخ، سیاست و حقوق بین‌الملل

مکان : تهران

کپی رایت : ۲۰۲۴

شابک : 978-622-212-390-1

نویسنده: دکتر حسین سرتیپی

ناشر: بنیاد حقوق میزان

نظم‌جهانی کنونی  به طور جدی از سوی مورخان اندیشۀ سیاسی و حقوق دانان بین المللی، مورد تاکید قرار گرفته است. ایشان همواره بر اشتیاق خود در شکل‌گیری یک نظم جهانی فراگیر اذعان نموده اند. کتاب «تاریخ، سیاست، حقوق بین الملل»،  اولین مواجهۀ صریح بین این دو رشته، محسوب می شود.

موضوعی که دیدگاه‌های ایشان را در مورد مسائل مربوط به «روش» و «موضوع» در کنار هم قرار می‌دهد. مقالات گردآوری شده در این کتاب، به رویکردهای‌ مطروحه نسبت به نقش سیاست و علم سیاست در تاریخ جهان فارغ از طرز حکومت و حکمرانی واحد بین کشورها، اشاره دارد. ایشان در مورد تضاد موجود بین عمل، نظریه و همچنین نقش تحلیل‌های مفهومی و زمینه‌ای در هر دو حوزه بحث نموده اند. موضوعات خاصی که در هر دو رشته، در برگیرنده موضوعاتی چون دولت، امپراتوری‌ها و نقش نهادهای بین المللی و همچنین نقش اقتصاد، نوآوری و جنسیت است. در نتیجه، نوعی تقاطع پر از تحرک از نقاط تشابه و تمایز بین روش‌ها و شیوه‌های دو رشته مطرح شده است. مسیرهایی بسیاری که نشان می‌دهند هر دو تا چه اندازه ای می‌توانند از یکدیگر بهره مند شوند.

آنابل برت، مورخ برجستۀ اندیشه سیاسی اواخر قرون وسطی و اوایل دوران مدرن محسوب می شود. وی علاقه خاصی به حقوق طبیعی و حقوق ملل داشت. وی نویسنده کتاب آزادی، حق و طبیعت: حقوق فردی در اندیشه مکتبی بعدی و تغییرات دولت: طبیعت و محدودیت‌های شهر در حقوق طبیعی اولیه مدرن بوده است. مگان دونالدسون نیز در کتابی در خصوص تغییرات قرن نوزدهم و بیستم، و نقض مولفه های بینادین حقوقی در انعقاد معاهدات، تشکیل دولت ها و سازمان‌های بین‌المللی دارای مهارت و تجربه منحصر به فردی است. کتاب بعدی او،«سیر تحول رازداری در نظم حقوقی بین المللی را دنبال می‌کند. در همین راستا مارتی کوسکنیمی، یکی دیگر از محققانی است که به طور جدی منتقد نظریه و تاریخ حقوق بین‌الملل بوده است. آثار او را حقوق دانان، مورخان و محققان روابط بین الملل در سراسر جهان مطالعه می‌کنند. او کرسی استادی مدعو در بسیاری از دانشگاه‌های مطرح جهان داشته و عضو مسئول فرهنگستان بریتانیا و عضو فرهنگستان علوم و هنر امریکا بوده است.

ادبیات فارسی در حوزه حقوق بین الملل کمتر با مباحثی نظری و بین رشته ای آشنا است. بررسی گذرا در بین متون مختلف که در حوزه های حقوق بین الملل تدوین گردیده است، نمی تواند پاسخگوی نیازها خوانندگان باشند. به این دلیل که درک صحیح از وضعیتی که بشر در حال حاضر در آن قرار گرفته است و طراحی راهبرد صحیح برای همگام شدن با تحولات آتی جامعه بشری، نیازمند شناخت و درک مبتنی بر شاخص های عاری از هرگونه پیش داوری می باشد. زمانی این مهم تحقق می یابد که متولیان و بازیگران حوزه حقوق بتوانند بر روی یک سطح همسان با جامعه بین المللی بایستند. این ممکن نخواهد بود مگر از طریق همزبانی با اندیشه و نئو اندیشه ورانی که پایه های فکری جوامع پیش رو بر آن ها استوار گردیده است. انتخاب این کتاب برای ترجمه و تالیف از سوی نگارنده بر اساس چنین منطقی استوار گردیده است. مجموعه مقالات گردآوری در این کتاب در بر گیرنده مطالبی است که به خواننده تصویری واضح از مسیر بین رشته ای بین حقوق، فلسفه و تاریخ ارائه می دهد.