ویزای نوآوری و سرمایه گذاری تجاری 188
برای اخذ ویزای نوآوری و سرمایه گذاری استرالیا Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) باید حداقل امتیاز 65 کسب کنید. امتیازبندی ویزای 188 استرالیا
شما در کدام گروه سنی قرار می گیرید؟(Required)
توانایی زبان انگلیسی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
تحصیلات
گردش مالی
دارایی‌های مالی(Required)
تجربه کاری(Required)