فهرست مشاغل مورد تایید اسکیل ورکر استرالیا ۲۰۲۴

مشاوران ما در زمینه‌های مختلفی از جمله کاریابی، اقامت، ویزا و غیره، متخصص هستند. ما اینجا هستیم تا به شما در درخشاندن کسب و کارتان و آرامش در زندگیتان کمک کنیم.

ما متعهد هستیم که به موکلین خود در غلبه بر هر چالشی کمک کنیم و در رسیدن به نتایج شگفت‌انگیز ایشان کمک کنیم.

فهرست اطلاعات مشاغل تحت صلاحیت
سازمان ارزیابی کننده VETASSESS

دولت استرالیا هر سال بر اساس نیازمندهای دولت فدرال و ایالات های خود، فهرستی از مشاغل خود را تهیه و منتشر می نماید.

فهرست اطلاعات مشاغل تحت صلاحیت
سازمان ارزیابی کننده VETASSESS

تعریف واژه های مربوط به لیست مشاغل در زیر ذکر شده است:

سازمان ارزیابی:

سازمان تخصصی که نقش ارزیابی مهارت متقاضیان مهاجرت به استرالیا را دارد. وظیفه این سازمان، بررسی مدارک تحصیلی و کاری متقاضی و اعلام نظر درباره شایستگی حرفه ای وی برای اقدام برای مهاجرت به استرالیا میباشد.

کد:

کد یکتای شغل (ANZSCO) که مختص برنامه های مهاجرتی کشورهای استرالیا و نیوزلند است.

گروه:

گروه شغلی نشان میدهد که شغل مورد نظر جزو کدام یک از گروههای MLTSSL (با بازار کار بلند مدت) ، STSOL (با بازار کار کوتاه مدت) و یا ROL (مختص مناطق کم جمعیت) است. توضیح اینکه:

  • رشته های MLTSSL امکان اقدام برای همه ویزاهای ۱۸۹، ۱۹۰ و ۴۹۱ را دارند.
  • رشته های STSOL صرفا امکان اقدام برای ویزاهای ۱۹۰ و ۴۹۱ را دارند.
  • رشته های ROL فقط امکان اقدام برای ویزای ۴۹۱ را دارند.

انواع لیست مشاغل در استرالیا، براساس اعلام وزارت مهاجرت استرالیا که در تارنمای رسمی این وزارت منتشر می گردد، تعیین می گردد:

لیست مشاغل حوزه مهندسی و فنی و حرفه ای

فارسی

سازمان ارزیابی

گروه

کد

انگلیسی

مهندس شیمی

Engineers Australia

MLTSSL

233111

chemical engineer

مهندس مواد

Engineers Australia

MLTSSL

233112

materials engineer

مهندس عمران

Engineers Australia

MLTSSL

233211

civil engineer

مهندس ژئوتکنیک

Engineers Australia

MLTSSL

233212

geotechnical engineer

مهندس سازه

Engineers Australia

MLTSSL

233214

structural engineer

مهندس حمل و نقل

Engineers Australia

MLTSSL

233215

transport engineer

مهندس برق

Engineers Australia

MLTSSL

233311

electrical engineer

مهندس الکترونیک

Engineers Australia

MLTSSL

233411

electronics engineer

مهندس معدن

Engineers Australia

MLTSSL

233611

mining engineer (excluding Petroleum)

مهندس نفت

Engineers Australia

MLTSSL

233612

petroleum engineer

مهندس (شاخه های مختلف)

Engineers Australia

MLTSSL

233999

engineering professionals nec

مهندس صنایع

Engineers Australia

MLTSSL

233511

industrial engineer

مهندس مکانیک

Engineers Australia

MLTSSL

233512

mechanical engineer

مهندس تولید

Engineers Australia

MLTSSL

233513

production or plant engineer

مهندس هوافضا

Engineers Australia

MLTSSL

233911

aeronautical engineer

مهندس کشاورزی

Engineers Australia

MLTSSL

233912

agricultural engineer

مهندس پزشکی

Engineers Australia

MLTSSL

233913

biomedical engineer

مهندس محیط زیست

Engineers Australia

MLTSSL

233915

environmental engineer

مهندس عمومی

Engineers Australia

MLTSSL

233914

engineering technologist

مهندس مخابرات

Engineers Australia

MLTSSL

263311

telecommunications engineer

مهندس شبکه مخابرات

Engineers Australia

MLTSSL

263312

telecommunications network engineer

نقشه کش عمران

a) Engineers Australia; or

b) VETASSESS

MLTSSL

312211

civil engineering draftsperson

تکنیسین عمران

VETASSESS

MLTSSL

312212

civil engineering technician

نقشه کش برق

Engineers Australia

MLTSSL

312311

electrical engineering draftsperson

تکنیسین برق

TRA

MLTSSL

312312

electrical engineering technician

مهندس میدان مخابرات

Engineers Australia

MLTSSL

313212

telecommunications field engineer

مهندس نرم افزار

ACS

MLTSSL

261313

software engineer

مهندس شبکه

ACS

MLTSSL

263111

computer network and systems engineer

مهندس کنترل کیفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات

ACS

STSOL

263211

ICT quality assurance engineer

مهندس پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات

ACS

STSOL

263212

ICT support engineer

مهندس تست سیستمهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

ACS

STSOL

263213

ICT systems test engineer

مهندس پشتیبانی و تست فناوری اطلاعات و ارتباطات

ACS

STSOL

263299

ICT support and test engineers

برنامه نویس آنالیزگر

ACS

MLTSSL

261311

analyst programmer

برنامه نویس

ACS

MLTSSL

261312

developer programmer

متخصص امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات

ACS

MLTSSL

262112

ICT security specialist

مدیر سایت

ACS

STSOL

313113

web administrator

مدیر پایگاه داده

ACS

STSOL

262111

database administrator

مدیر شبکه

ACS

STSOL

263112

network administrator

مهندس کشتی

Engineers Australia

MLTSSL

233916

naval architect

نقشه کش معماری

VETASSESS

STSOL

312111

architectural draftsperson

برنامه نویس شبکه مخابرات

Engineers Australia

MLTSSL

313213

telecommunications network planner

مسئول فنی مخابرات

Engineers Australia

MLTSSL

313214

telecommunications technical officer or technologist

برقکار اتومبیل

TRA

MLTSSL

321111

automotive electrician

مکانیک اتومبیل

TRA

MLTSSL

321211

motor mechanic general

مکانیک موتور دیزل

TRA

MLTSSL

321212

diesel motor mechanic

مکانیک موتورسیکلت

TRA

MLTSSL

321213

motorcycle mechanic

مکانیک موتور دستگاههای برقی کوچک

TRA

MLTSSL

321214

small engine mechanic

برقکار

TRA

MLTSSL

341111

electrician – general

برقکار متخصص

TRA

MLTSSL

341112

electrician – special class

سازنده ساختمان

VETASSESS

ROL

133112

project builder

برنامه نویس وب

ACS

STSOL

261212

web developer

مدیر سیستم

ACS

STSOL

262113

systems administrator

آنالیزگر شبکه

ACS

STSOL

263113

network analyst

تستر نرم افزار

ACS

STSOL

261314

software tester

آنالیزگر سیستمها

ACS

MLTSSL

261112

systems analyst

مکانیک آسانسور

TRA

MLTSSL

341113

lift mechanic

مکانیک تبرید و تهویه

TRA

MLTSSL

342111

airconditioning and refrigeration mechanic

نقشه نگار

VETASSESS

MLTSSL

232213

Cartographer

سازنده قطعات آهنی

TRA

MLTSSL

323214

metal machinist – first class

طراح صنعتی

VETASSESS

STSOL

232312

industrial designer

طراح گرافیک

VETASSESS

STSOL

232411

graphic designer

طراح وب

VETASSESS

STSOL

232414

web designer

مشاور کشاورزی

VETASSESS

MLTSSL

234111

agricultural consultant

مشاور امور زیست محیطی

VETASSESS

MLTSSL

234312

environmental consultant

آنالیزور کسب و کار فناوری اطلاعات و ارتباطات

ACS

MLTSSL

261111

ICT business analyst

قفلساز

TRA

MLTSSL

323313

Locksmith

نجار کارهای چوبی تزیینی

TRA

MLTSSL

331211

carpenter and joiner

نجار

TRA

MLTSSL

331212

Carpenter

سازنده قطعات چوبی تزیینی

TRA

MLTSSL

331213

Joiner

نقاش ساختمان

TRA

MLTSSL

332211

painting trades worker

کاشیکار

TRA

MLTSSL

333411

wall and floor tiler

لوله کش

TRA

MLTSSL

334111

plumber – general

لوله کش خدمات تهویه و مکانیکی

TRA

MLTSSL

334112

airconditioning and mechanical services plumber

لوله کش متخصص پشت بام

TRA

MLTSSL

334115

roof plumber

تکنیسین عمومی ابزار الکترونیک

TRA

MLTSSL

342314

electronic instrument trades worker – general

تکنیسین متخصص ابزار الکترونیک

TRA

MLTSSL

342315

electronic instrument trades worker – special class

سرآشپز

TRA

MLTSSL

351311

Chef

کابینت ساز

TRA

MLTSSL

394111

Cabinetmaker

سازنده و تعمیرکار قایق

TRA

MLTSSL

399111

boat builder and repairer

سازنده قطعات

VETASSESS

STSOL

133411

Manufacturer

تکنیسین ارتباطات رادیویی

TRA

MLTSSL

313211

radio communications technician

پرورش دهنده پنبه

VETASSESS

ROL

121211

cotton grower

پرورش دهنده گل

VETASSESS

STSOL

121212

flower grower

پرورش دهنده میوه یا آجیل

VETASSESS

ROL

121213

fruit or nut grower

پرورش دهنده حبوبات یا دانه های روغنی

VETASSESS

ROL

121214

grain, oilseed or pasture grower

پرورش دهنده انگور

VETASSESS

STSOL

121215

grape grower

کشت کننده انواع محصولات

VETASSESS

ROL

121216

mixed crop farmer

پرورش دهنده نیشکر

VETASSESS

ROL

121217

sugar cane grower

پرورش دهنده سبزیجات

VETASSESS

STSOL

121221

vegetable grower (Aus) / market

کشت کننده محصولات قهوه و چای

VETASSESS

ROL

121299

crop farmers

دامدار احشام

VETASSESS

ROL

121399

livestock farmers

دامدار و پرورش دهنده محصولات

VETASSESS

ROL

121411

mixed crop and livestock farmer

باغبان

TRA

STSOL

362211

gardener – general

پرورش دهنده محصولات آبزی

VETASSESS

ROL

121111

aquaculture farmer

سازنده قطعات فلزی

TRA

MLTSSL

322311

metal fabricator

جوشکار متخصص

TRA

MLTSSL

322313

welder – first class

تکنیسین اتصال قطعات برای ساخت دستگاهها

TRA

MLTSSL

323211

fitter – general

تکنیسین اتصال و تراشکاری قطعات برای ساخت دستگاهها

TRA

MLTSSL

323212

fitter and turner

تکنیسین اتصال و جوشکاری قطعات برای ساخت دستگاهها

TRA

MLTSSL

323213

fitter-welder

صافکار

TRA

MLTSSL

324111

Panelbeater

بنا

TRA

MLTSSL

331111

Bricklayer

سنگ تراش

TRA

MLTSSL

331112

Stonemason

شیشه بر

TRA

MLTSSL

333111

Glazier

گچکار

TRA

MLTSSL

333211

fibrous plasterer

زه کش

TRA

MLTSSL

334113

Drainer

تعمیرکار گاز

TRA

MLTSSL

334114

Gasfitter

تکنیسین کابل برق

TRA

MLTSSL

342212

technical cable jointer

تعمیرکار کشتی

TRA

MLTSSL

399112

Shipwright

ابزارساز

TRA

STSOL

323412

Toolmaker

تکنیسین تاسیسات تولید برق

TRA

STSOL

399213

power generation plant operator

آرایشگر

TRA

STSOL

391111

Hairdresser

گریمور

TRA

STSOL

399514

make up artist

تکنیسین متالورژی

VETASSESS

STSOL

312912

metallurgical or materials technician

کارشناس متالورژی

VETASSESS

MLTSSL

234912

metallurgist

تکنیسین سخت افزار کامپیوتر

TRA

STSOL

313111

hardware technician

تکنیسین پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات

TRA

STSOL

313199

ICT support technician

تکنیسین معماری و نقشه برداری

VETASSESS

STSOL

312199

architectural, building and surveying technicians

تکنیسین چاپ

TRA

STSOL

392311

printing machinist

کارشناس امور چند رسانه ای

ACS

MLTSSL

261211

multimedia specialist

برنامه نویس

ACS

MLTSSL

261399

software and applications programmers (nec)

تکنیسین مهندسی مکانیک

TRA

STSOL

312512

mechanical engineering technician

تکنیسین تولید و تعمیر ابزار دقیق

TRA

STSOL

323314

precision instrument maker and repairer

جواهرساز

TRA

STSOL

399411

Jeweler

کاشی کار پشت بام

TRA

STSOL

333311

roof tiler

مکانیک دستگاههای تجاری

TRA

STSOL

342311

business machine mechanic

تکنیسین کابل کشی

TRA

STSOL

342411

cabler – data and telecommunications

تکنیسین نصب و تعمیر تجهیزات مخابراتی (کابلهای هوایی، آنتن و …)

TRA

STSOL

342413

telecommunications linesworker

نانوا

TRA

STSOL

351111

Baker

خیاط لباس

TRA

STSOL

393213

dressmaker or tailor

قصاب

TRA

STSOL

351211

butcher or smallgoods maker

شیرینی پز

TRA

STSOL

351112

Pastry cook

آشپز

TRA

STSOL

351411

Cook

سازنده مبلمان

TRA

STSOL

394211

furniture finisher

برشکار و تراشکار چوب

TRA

STSOL

394213

wood machinist

تکنیسین ساخت قطعات چوبی

TRA

STSOL

394299

wood machinists and other wood trades workers

بازرس ساخت وساز ساختمان

VETASSESS

STSOL

312113

building inspector

تیمارکننده اسب

TRA

STSOL

322113

Farrier

تکنیسین کشاورزی

VETASSESS

ROL

311111

agricultural technician

طراح و نصاب تابلوهای تجاری و غیره

TRA

STSOL

399611

Signwriter

تکنیسین شکلدهی ورقهای فلزی

TRA

MLTSSL

322211

sheetmetal trades worker

مسئول پشتیبانی امور مشتریان فناوری اطلاعات و ارتباطات

TRA

STSOL

313112

ICT customer support officer

نقشه بردار

SSSI

MLTSSL

232212

surveyor

تکنیسین متره و برآورد

AIQS

MLTSSL

233213

quantity surveyor

جوشکار لوله های تحت فشار

TRA

MLTSSL

322312

pressure welder

گچکار (محصولات تزیینی)

TRA

MLTSSL

333212

solid plasterer

تکنیسین نازک کاری کف

TRA

ROL

332111

floor finisher

تکنیسین تعمیر قطعات الکترونیک

TRA

MLTSSL

342313

electronic equipment trades worker

تکنیسین سیستمهای توزیع برق

TRA

ROL

342211

electrical linesworker

گاودار (تولید گوشت)

VETASSESS

ROL

121312

beef cattle farmer

گاودار (تولید شیر)

VETASSESS

ROL

121313

dairy cattle farmer

دامدار

VETASSESS

ROL

121317

mixed livestock farmer

پرورش دهنده خوک

VETASSESS

ROL

121318

pig farmer

پرورش دهنده مرغ و خروس

VETASSESS

STSOL

121321

poultry farmer

پرورش دهنده گوسفند

VETASSESS

ROL

121322

sheep farmer

پرورش دهنده اسب

VETASSESS

ROL

121316

horse breeder

مربی تربیت اسب

TRA

MLTSSL

361112

horse Trainer

تکنیسین ساخت و مونتاژ قطعات فلزی

TRA

STSOL

323299

metal fitters and machinists

سازنده بدنه خودرو

TRA

STSOL

324211

vehicle body builder

نصاب و تعمیرکار قطعات داخلی خودرو

TRA

STSOL

324212

vehicle trimmer

نقاش ماشین

TRA

ROL

324311

vehicle painter

باغبان فضای سبز

TRA

STSOL

362213

landscape gardener

مسئول نگهداری فضای سبز

TRA

STSOL

362311

greenkeeper

تکنیسین صحافی صفحات کتاب

TRA

STSOL

392111

print finisher

سازنده و تعمیرکار پارچه مبلمان

TRA

STSOL

393311

upholsterer

کارشناس برآورد هزینه پروژه ساختمانی

VETASSESS

ROL

312114

construction estimator

تکنیسین نقشه برداری

VETASSESS

ROL

312116

surveying or spatial science technician

تکنیسین صحنه نمایش

VETASSESS

STSOL

399599

performing arts technicians

تکنیسین نقشه کش مکانیک

Engineers Australia

ROL

312511

mechanical engineering draftsperson

مسئول برنامه ریزی تعمیرات

VETASSESS

ROL

312911

maintenance planner

مسئول ماشین آلات پمپ روغن و سوخت

TRA

ROL

399212

gas or petroleum operator

تکنیسین ساخت و ساز

VETASSESS or Engineers Australia

ROL

312999

maintenance planner

لیست مشاغل حوزه مدیریت ،امور مالی، بازاریابی و حسابداری

فارسی

سازمان ارزیابی

گروه

کد

انگلیسی

مدیر پروژه ساخت

VETASSESS

MLTSSL

133111

construction project manager

مدیر برنامه زیست محیطی

VETASSESS

MLTSSL

139912

environmental manager

مدیر مهندسی

a) Engineers Australia; or

b) AIM

MLTSSL

133211

engineering manager

مدیر مهد کودک

TRA

MLTSSL

134111

child care center manager

مدیر کلینیک

VETSSESS

MLTSSL

134213

primary health organization manager

مدیر آسایشگاه

ACWA

MLTSSL

134214

welfare center manager

مدیر فروش و بازاریابی

AIM

STSOL

131112

sales and marketing manager

مدیر آموزش مقاطع ابتدایی و متوسطه

VETASSESS

ROL

134412

regional education manager

مدیر ورزشی

VETASSESS

ROL

139915

sports administrator

مدیر پارکهای کمپینگ

VETASSESS

ROL

141211

caravan park and camping ground manager

مدیر اداره پست

VETASSESS

ROL

142115

post office manager

مدیر مرکز سرگرمی

VETASSESS

ROL

149111

amusement centre management

مدیر باشگاه بدنسازی

VETASSESS

ROL

149112

fitness centre manager

مدیر باشگاه ورزشی

VETASSESS

ROL

149113

sports centre manager

مدیر سینما یا تئاتر

VETASSESS

ROL

149912

cinema or theatre manager

مدیر موسسه مالی

VETASSESS

ROL

149914

financial institution branch manager

مدیر تبلیغات

AIM

STSOL

131113

advertising manager

مدیر امور اداری

VETASSESS

STSOL

132111

corporate services manager

مدیر مالی

a) CPAA; or

b) IPA; or

c) CAANZ

STSOL

132211

finance manager

مدیر منابع انسانی

AIM

STSOL

132311

human resource manager

مدیر تحقیقات و توسعه

VETASSESS

STSOL

132511

research and development manager

مدیر تولید – جنگلداری

VETASSESS

STSOL

133511

production manager – forestry

مدیر تولید – ساخت

VETASSESS

STSOL

133512

production manager – manufacturing

مدیر تولید – معدن

VETASSESS

STSOL

133513

production manager – mining

مدیر پخش محصولات

AIM

STSOL

133611

supply and distribution manager

مدیر خدمات درمانی

VETASSESS

STSOL

134299

health and welfare services managers

مدیر آموزش مقاطع دانشگاهی

VETASSESS

STSOL

134499

education managers

مدیر پروژه فناوری اطلاعات و ارتباطات

ACS

STSOL

135112

ICT project manager

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

ACS

STSOL

135199

ICT managers

مدیر گالری

VETASSESS

MLTSSL

139911

arts administrator or manager

مدیر روابط عمومی

AIM

ROL

131114

public relations manager

مدیر برنامه ریزی استراتژیک

VETASSESS

ROL

132411

policy and planning manager

مدیر خرید

VETASSESS

ROL

133112

procurement manager

مدیر درمانگاه

VETASSESS

ROL

134211

medical administrator

مدیر آزمایشگاه

VETASSESS

STSOL

139913

laboratory manager

مدیر کنترل کیفیت

VETASSESS

STSOL

139914

quality assurance manager

مدیر بخش پرستاری

ANMAC

STSOL

254311

nurse manager

مدیر کافه یا رستوران

VETASSESS

STSOL

141111

cafe or restaurant manager

مدیر هتل

VETASSESS

STSOL

141311

hotel or motel manager

مدیر در صنعت گردشگری

VETASSESS

STSOL

141999

accommodation and hospitality managers

مدیر ارتباط با مشتری

VETASSESS

STSOL

149212

customer service manager

مدیر مدرسه

VETASSESS

STSOL

134311

school principal

مدیر شرکت حمل و نقل

VETASSESS

STSOL

149413

transport company manager

مدیر مرکز خرید

VETASSESS

STSOL

149913

facilities manager

مسئول خرید

VETASSESS

STSOL

639211

retail buyer

آنالیزگر بازار کاری

VETASSESS

ROL

225112

market research analyst

کارشناس منابع انسانی

VETASSESS

ROL

223111

human resource advisor

مسئول فروش حوزه ارتباط اطلاعات و فناوری

VETASSESS

STSOL

225213

ICT sales representative

مدیر سرمایه گذاری

VETASSESS

STSOL

222312

financial investment manager

مدیر اداری کلینیک

VETASSESS

STSOL

224213

health information manager

مدیر فروش فناوری اطلاعات و تکنولوژی

VETASSESS

STSOL

225211

ICT account manager

مدیر توسعه کسب و کار فناوری اطلاعات و تکنولوژی

VETASSESS

STSOL

225212

ICT business development manager

مدیر برنامه ریزی امور پرستاری در بیمارستان

ANMAC

MLTSSL

134212

nursing clinical director

مدیرهای متخصص متفرقه

VETASSESS

STSOL

139999

specialist managers (nec) except:

(a)   ambassador;

(b)  archbishop; or

(c)   bishop

مدیر پروژه

VETASSESS

STSOL

511112

program or project administrator

حسابدار

a) CPAA; or

b) CAANZ; or

c) IPA

MLTSSL

221111

accountant – general

حسابدار مالیاتی

(a) CPAA; or

(b) IPA; or

(c) CAANZ

MLTSSL

221113

taxation accountant

حسابرس مالی

(a) CPAA; or

(b) IPA; or

(c) CAANZ

MLTSSL

221213

external auditor

حسابرس امور داخلی

VETASSESS

MLTSSL

221214

internal auditor

حسابدار امور مدیریتی

(a) CPAA; or

(b) IPA; or

(c) CAANZ

MLTSSL

221112

management accountant

بازرگان

VETASSESS

STSOL

222111

commodities trader

کارگزار سهام

VETASSESS

STSOL

222213

stockbroking dealer

کارشناس ریسک مالی

VETASSESS

MLTSSL

224111

Actuary

کارشناس ارزشگذاری

VETASSESS

MLTSSL

224512

Valuer

کارگزار سهام

VETASSESS

STSOL

222199

financial brokers

کارگزار امور سرمایه گذاری

VETASSESS

STSOL

222299

financial dealers

کارگزار وام

VETASSESS

STSOL

222112

finance broker

کارگزار بیمه

VETASSESS

STSOL

222113

insurance broker

کارگزار اوراق بهادار

VETASSESS

STSOL

222211

financial market dealer

کارشناس تبلیغات

VETASSESS

STSOL

225111

advertising specialist

کارشناس بازاریابی

VETASSESS

STSOL

225113

marketing specialist

مشاور امور سرمایه گذاری

VETASSESS

STSOL

222311

financial investment adviser

کارشناس تبلیغات

VETASSESS

STSOL

212411

Copywriter

مسئول فروش

VETASSESS

STSOL

225499

technical sales representatives (nec) including education sales representatives

لیست مشاغل حوزه ادبیات و هنر

فارسی

سازمان ارزیابی

گروه

کد

انگلیسی

طراح چند رسانه ای

VETASSESS

ROL

232413

multimedia designer

کارگردان تلویزیون یا رادیو

VETASSESS

STSOL

212315

program director (television or radio)

کارگردان فنی

VETASSESS

STSOL

212317

technical director

کارگردان موسیقی

VETASSESS

MLTSSL

211212

music director

کارگردان (فیلم، تلویزیون، رادیو یا صحنه)

VETASSESS

STSOL

212312

director (film, television, radio or stage)

موزیسین

VETASSESS

STSOL

211299

music professionals

عکاس

VETASSESS

STSOL

211311

Photographer

کارگردان هنری

VETASSESS

MLTSSL

212111

artistic director

تدوین کننده فیلم

VETASSESS

STSOL

212314

film and video editor

تهیه کننده فیلم

VETASSESS

STSOL

212318

video producer

فیلمبردار

TRA

STSOL

399512

camera operator – film, television or video

صدابردار

TRA

STSOL

399516

sound technician

معمار داخلی

VETASSESS

STSOL

232511

interior designer

طراح لباس

VETASSESS

STSOL

232311

fashion designer

طراح جواهر

VETASSESS

STSOL

232313

jewellery designer

طراح

VETASSESS

STSOL

232412

Illustrator

خطاط

VETASSESS

MLTSSL

211112

dancer or choreographer

مسئول صحنه

VETASSESS

STSOL

212316

stage manager

نویسنده مقاله برای مجلات، روزنامه ها و غیره

VETASSESS

STSOL

212413

print journalist

نویسنده مقاله های تخصصی

VETASSESS

STSOL

212415

technical writer

کارشناس هنرهای عمومی

VETASSESS

ROL

272611

community arts worker

ویراستار روزنامه

VETASSESS

STSOL

212412

newspaper or periodical editor

ویراستار کتاب

VETASSESS

STSOL

212212

book or script editor

روزنامه نگار یا نویسنده

VETASSESS

STSOL

212499

journalists and other writers

لیست مشاغل حوزه آموزش

فارسی

سازمان ارزیابی

گروه

کد

انگلیسی

معلم دبیرستان

AITSL

MLTSSL

241411

secondary school teacher

معلم دانش آموزان کم توان ذهنی

AITSL

MLTSSL

241511

special needs teacher

معلم ناشنوایان

AITSL

MLTSSL

241512

teacher of the hearing impaired

معلم نابینایان

AITSL

MLTSSL

241513

teacher of the sight impaired

معلم دانش آموزان خاص

AITSL

MLTSSL

241599

special education teachers

معلم دبستان

AITSL

STSOL

241213

primary school teacher

معلم مقطع متوسطه

AITSL

STSOL

241311

middle school teacher

معلم هنر

VETASSESS

STSOL

249211

art teacher – private tuition

مربی حرکات موزون

VETASSESS

STSOL

249212

dance teacher – private tuition

معلم موسیقی

VETASSESS

STSOL

249214

music teacher – private tuition

موسیقی دان

VETASSESS

MLTSSL

211213

musician (instrumental)

معلم صنایع دستی

VETASSESS

STSOL

249299

private tutors and teachers

معلم رانندگی

VETASSESS

ROL

451211

driving instructor

معلم زبان انگلیسی

VETASSESS

STSOL

249311

teacher of English to speakers of other languages

مربی اسکی

VETASSESS

STSOL

452314

snow sport instructor

مربی شنا

VETASSESS

STSOL

452315

swimming coach or instructor

مدرس پرواز

VETASSESS

ROL

231113

flying instructor

مربی ورزشی

VETASSESS

STSOL

452317

other sports coach or instructor

مربی تعلیم رانندگی

VETASSESS

STSOL

452311

diving instructor – open water

مربی ژیمناستیک

VETASSESS

STSOL

452312

gymnastics coach or instructor

مربی اسب سواری

VETASSESS

STSOL

452313

horse riding coach or instructor

مربی تنیس

VETASSESS

MLTSSL

452316

tennis coach

مربی تربیت سگ

VETASSESS

STSOL

361111

dog handler or trainer

پرورش دهنده آهو

VETASSESS

ROL

121314

deer farmer

پرورش دهنده بز

VETASSESS

ROL

121315

goat farmer

مربی تربیت حیوانات

VETASSESS

STSOL

361199

animal attendants and trainers

معلم علوم ارتباط اطلاعات و فناوری

ACS

STSOL

223211

ICT trainer

مربی مهد کودک

AITSL

MLTSSL

241111

early childhood – pre-primary school

مدرس فنی و حرفه ای

 

ROL

242211

vocational education teacher

لیست مشاغل حوزه بهداشت و سلامت

فارسی

سازمان ارزیابی

گروه

کد

انگلیسی

درمانگر عمومی

VETASSESS

STSOL

411311

diversional therapist

ماساژور درمانی

VETASSESS

STSOL

411611

massage therapist

فیزیکدان

ACPSEM

MLTSSL

234914

physicist -medical physicist only

متخصص سونوگرافی

ASMIRT

MLTSSL

251214

Sonographer

متخصص پروتز

AOPA

MLTSSL

251912

orthotist or prosthetist

متخصص استخوان درمانی

AOAC

MLTSSL

252112

Osteopath

تراپیست شغلی

OTC

MLTSSL

252411

occupational therapist

متخصص شنوایی سنجی

VETASSESS

MLTSSL

252711

Audiologist

متخصص اطفال

MedBA

MLTSSL

253321

Pediatrician

متخصص طب سوزنی

Chinese Medicine Board of Australia

STSOL

252211

Acupuncturist

متخصص بیهوشی

MedBA

ROL

253211

Anaesthetist

پرستار

ANMAC

MLTSSL

254411

nurse practitioner

پرستار سالمندان

ANMAC

MLTSSL

254412

registered nurse – aged care

پرستار اطفال

ANMAC

MLTSSL

254413

registered nurse – child and family health

پرستار بهداشت عمومی

ANMAC

MLTSSL

254414

 – registered nurse community health

پرستار اورژانس

ANMAC

MLTSSL

254415

registered nurse – critical care and emergency

پرستار معلولین

ANMAC

MLTSSL

254416

registered nurse – developmental disability

پرستار ناتوانی جسمی و توانبخشی

ANMAC

MLTSSL

254417

registered nurse – disability and rehabilitation

پرستار مطب یا بیمارستان

ANMAC

MLTSSL

254421

-registered nurse medical practice

پرستار سلامت روانی

ANMAC

MLTSSL

254422

registered nurse – mental health

پرستار اتاق عمل

ANMAC

MLTSSL

254423

registered nurse perioperative-

پرستار عمل جراحی

ANMAC

MLTSSL

254424

registered nurse surgical-

پرستار اطفال

ANMAC

MLTSSL

254425

registered nurse paediatrics-

پرستار عمومی

ANMAC

MLTSSL

254499

registered nurses

کارشناس تدوین برنامه آموزش پرستاری

ANMAC

STSOL

254211

nurse educator

پرستار امور پزشکی عمومی

ANMAC

MLTSSL

254418

registered nurse – medical

محقق پرستاری

ANMAC

STSOL

254212

nurse researcher

پرستار حیوانات

VETASSESS

STSOL

361311

veterinary nurse

رزیدنت پرستاری

ANMAC

STSOL

411411

enrolled nurse

متخصص پا

(a) APodA; or

(b) ANZPAC

MLTSSL

252611

Podiatrist

پزشک عمومی

MedBA

MLTSSL

253111

general practitioner

پزشک متخصص

MedBA

MLTSSL

253311

specialist physician -general medicine

متخصص مراقبتهای ویژه

MedBA

MLTSSL

253317

intensive care specialist

متخصص کلیه

MedBA

MLTSSL

253322

renal medicine specialist

متخصص دستگاه تنفسی

MedBA

MLTSSL

253324

thoracic medicine specialist

پزشکان متخصص

MedBA

MLTSSL

253399

specialist physicians

روان پزشک

MedBA

MLTSSL

253411

Psychiatrist

جراح عمومی

MedBA

MLTSSL

253511

surgeon – general

جراح قلب و ریه

MedBA

MLTSSL

253512

cardiothoracic surgeon

جراح مغز و اعصاب

MedBA

MLTSSL

253513

Neurosurgeon

متخصص ارتوپد

MedBA

MLTSSL

253514

orthopaedic surgeon

جراح اطفال

MedBA

MLTSSL

253516

paediatric surgeon

جراح پلاستیک

MedBA

MLTSSL

253517

plastic and reconstructive surgeon

جراح عروق

MedBA

MLTSSL

253521

vascular surgeon

متخصص طب اورژانس

MedBA

MLTSSL

253912

emergency medicine specialist

پزشکان عمومی

MedBA

MLTSSL

253999

medical practitioners

ماما

ANMAC

MLTSSL

254111

midwife

متخصص رژیم غذایی

DAA

STSOL

251111

Dietitian

متخصص علوم تغذیه

VETASSESS

STSOL

251112

Nutritionist

متخصص تشخیص بیماری و ارتقاء سلامت

VETASSESS

STSOL

251999

health diagnostic and promotion professionals

متخصص طب سنتی چینی

Chinese Medicine Board of Australia

STSOL

252214

traditional Chinese medicine practitioner

درمانگر عمومی

VETASSESS

STSOL

252299

complementary health therapists

رزیدنت درمان پزشکی

MedBA

STSOL

253112

resident medical officer

روان درمانگر

VETASSESS

STSOL

272314

Psychotherapist

متخصص بینایی سنجی

OCANZ

MLTSSL

251411

Optometrist

متخصص گفتاردرمانی

SPA

MLTSSL

252712

speech pathologist

کارشناس آزمایشگاه

AIMS

MLTSSL

234611

medical laboratory scientist

داروساز بیمارستان

APharmC

STSOL

251511

hospital pharmacist

داروساز شاغل در شرکت داروسازی

VETASSESS

STSOL

251512

industrial pharmacist

داروساز

APharmC

STSOL

251513

retail pharmacist

مشاور پیشگیری از حوادث شغلی

VETASSESS

STSOL

251312

occupational health and safety adviser

تکنیسین پروتزهای دندانی

TRA

STSOL

411213

dental technician

متخصص سرطان

MedBA

MLTSSL

253314

medical oncologist

متخصص غدد

MedBA

MLTSSL

253315

Endocrinologist

متخصص گوارش

MedBA

MLTSSL

253316

Gastroenterologist

متخصص مغز و اعصاب

MedBA

MLTSSL

253318

Neurologist

روماتولوژیست

MedBA

MLTSSL

253323

Rheumatologist

متخصص اورولوژی

MedBA

MLTSSL

253518

Urologist

متخصص گوش و حلق و بینی

MedBA

MLTSSL

253515

Otorhinolaryngologist

متخصص پوست

MedBA

MLTSSL

253911

Dermatologist

متخصص زنان

MedBA

MLTSSL

253913

obstetrician and gynaecologist

چشم پزشک

MedBA

MLTSSL

253914

Ophthalmologist

متخصص پاتولوژی

MedBA

MLTSSL

253915

Pathologist

رادیولوژیست

MedBA

MLTSSL

253917

diagnostic and interventional radiologist

متخصص پرتردرمانی بیماران سرطانی

MedBA

MLTSSL

253918

radiation oncologist

روانشناس

APS

MLTSSL

272311

clinical psychologist

روانشناس امور دانشجویان

APS

MLTSSL

272312

educational psychologist

روانشناس امور کاری کارکنان شرکتها

APS

MLTSSL

272313

organisational psychologist

روان شناس

APS

MLTSSL

272399

psychologists

متخصص قلب و عروق

MedBA

MLTSSL

253312

Cardiologist

هماتولوژیست

MedBA

MLTSSL

253313

clinical haematologist

دندانپزشک

ADC

ROL

252312

Dentist

متخصص دندانپزشکی

ADC

STSOL

252311

dental specialist

دامپزشک

AVBC

MLTSSL

234711

Veterinarian

متخصص رادیولوژی تشخیص بیماری

ASMIRT

MLTSSL

251211

medical diagnostic radiographer

متخصص پرتو درمانی

ASMIRT

MLTSSL

251212

medical radiation therapist

متخصص طب ماساژ

CCEA

MLTSSL

252111

Chiropractor

فیزیوتراپیست

APC

MLTSSL

252511

Physiotherapist

بهیار آمبولانس

VETASSESS

STSOL

411111

ambulance officer

متخصص مراقبتهای ویژه آمبولانس

VETASSESS

STSOL

411112

intensive care ambulance paramedic

کارشناس خدمات معلولین

VETASSESS

STSOL

411712

disabilities services officer

کارشناس مراقبت آسایشگاه

VETASSESS

STSOL

411715

residential care officer

تکنیسین بیهوشی

VETASSESS

STSOL

311211

anaesthetic technician

تکنیسین قلب

VETASSESS

STSOL

311212

cardiac technician

تکنیسین آزمایشگاه

AIMS

STSOL

311213

medical laboratory technician

تکنیسین داروخانه

VETASSESS

STSOL

311215

pharmacy technician

تکنیسین خدمات پزشکی

VETASSESS

STSOL

311299

medical technicians

کارشناس ارتقاء سلامت

VETASSESS

STSOL

251911

health promotion officer

درمانگر متخصص علوم طبیعی

VETASSESS

STSOL

252213

naturopath

مددکار

VETASSESS

STSOL

272499

social professionals

مددکار مشاور

ACWA

STSOL

272613

welfare worker

مددکار اجتماعی

AASW

MLTSSL

272511

social worker

بازرس محصولات لبنی

VETASSESS

STSOL

311399

primary products inspectors

مددکار خانواده

VETASSESS

STSOL

411713

family support worker

کارشناس فیزیولوژی ورزشی

VETASSESS

ROL

234915

exercise physiologist

کارشناس ارتقاء سطح زندگی و سلامت جامعه

ACWA

STSOL

411711

community worker

تکنیسین اتاق عمل

VETASSESS

ROL

311214

operating theatre technician

مسئول جمع آوری نمونه آزمایشگاه

AIMS

ROL

311216

pathology collector

مسئول آموزش کمکهای اولیه

VETASSESS

ROL

451815

first aid trainer

مسئول آرشیو اطلاعات بیماران

VETASSESS

ROL

599915

clinical coder

تکنیسین بهداشت دندان

VETASSESS

ROL

411211

dental hygienist

تکنیسین دندانپزشکی

VETASSESS

ROL

411214

dental therapist

متخصص اختلالات حرکتی چشم

VETASSESS

STSOL

251412

orthoptist

کارشناس سلامت عمومی در موارد اورژانس

VETASSESS

ROL

441211

emergency service worker

مددکار جوانان

ACWA

STSOL

411716

youth worker

بازرس فرآورده های گوشتی

VETASSESS

STSOL

311312

meat inspector

کارشناس سلامت محیط

VETASSESS

ROL

251311

environmental health officer

لیست مشاغل حوزه حقوق و مشاوره

فارسی

سازمان ارزیابی

گروه

کد

انگلیسی

وکیل دادگاه عالی

a legal admissions authority of a State or Territory

MLTSSL

271111

Barrister

وکیل

a legal admissions authority of a State or Territory

MLTSSL

271311

Solicitor

کارشناس حقوق

VETASSESS

STSOL

271299

judicial and other legal professionals

مشاور امور مدیریتی

VETASSESS

MLTSSL

224711

management consultant

مشاور استخدام

VETASSESS

STSOL

223112

recruitment consultant

مشاور امور تحصیلی

VETASSESS

STSOL

249111

education adviser

مشاور شغلی

VETASSESS

STSOL

272111

careers counsellor

مشاور ترک مواد و الکل

VETASSESS

STSOL

272112

drug and alcohol counsellor

مشاور ازدواج و خانواده

VETASSESS

STSOL

272113

family and marriage counsellor

مشاور توانبخشی

VETASSESS

STSOL

272114

rehabilitation counsellor

مشاور انتخاب رشته تحصیلی

VETASSESS

STSOL

272115

student counsellor

مشاور

VETASSESS

STSOL

272199

counsellors

وکیل امور مالکیت معنوی

VETASSESS

ROL

271214

intellectual property lawyer

کارشناس قراردادها

VETASSESS

STSOL

511111

contract administrator

برو بالا

لیست مشاغل حوزه علوم

فارسی

سازمان ارزیابی

گروه

کد

انگلیسی

آمارگیر

VETASSESS

MLTSSL

224113

Statistician

شیمی دان

VETASSESS

MLTSSL

234211

Chemist

کارشناس صنایع غذایی

VETASSESS

MLTSSL

234212

food technologist

اقتصاددان

VETASSESS

MLTSSL

224311

Economist

کارشناس هواشناسی

VETASSESS

MLTSSL

234913

Meteorologist

کارشناس فیزیولوژی ورزشی

VETASSESS

MLTSSL

234999

natural and physical science professionals (nec)

استاد دانشگاه

VETASSESS

MLTSSL

242111

university lecturer

کارشناس علوم جنگلداری

VETASSESS

MLTSSL

234113

Forester

محقق امور زیست محیطی

VETASSESS

MLTSSL

234313

environmental research scientist

کارشناس امور زیست محیطی

VETASSESS

MLTSSL

234399

environmental scientist (nec)

کارشناس ژئوفیزیک‌

VETASSESS

MLTSSL

234412

geophysicist

هیدروژئولوژیست‌

VETASSESS

MLTSSL

234413

hydrogeologist

بیولوژیست

VETASSESS

MLTSSL

234511

life scientists – general

کارشناس حفاظت محیط زیست

VETASSESS

MLTSSL

234911

conservator

بیولوژیست عمومی

VETASSESS

MLTSSL

234599

life scientists – nec

کارشناس بیوشیمی

VETASSESS

MLTSSL

234513

biochemist

کارشناس بیوتکنولوژی

VETASSESS

MLTSSL

234514

biotechnologist

گیاه شناس

VETASSESS

MLTSSL

234515

botanist

کارشناس بیولوژی دریایی

VETASSESS

MLTSSL

234516

Marine Biologist

میکروبیولوژیست

VETASSESS

MLTSSL

234517

microbiologist

جانورشناس

VETASSESS

MLTSSL

234518

zoologist

کارشناس علوم فضایی

VETASSESS

MLTSSL

232214

other spatial scientist

کارشناس علوم طب هسته ای

ANZSNM

MLTSSL

251213

nuclear medicine technologist

تکنیسین علوم شیمی

VETASSESS

STSOL

311411

chemistry technician

تکنیسین علوم زمین

VETASSESS

STSOL

311412

earth science technician

تکنیسین علوم زیستی

VETASSESS

STSOL

311413

life science technician

تکنیسین علوم

VETASSESS

STSOL

311499

science technicians

زمین شناس

VETASSESS

STSOL

234411

Geologist

کارشناس علوم کشاورزی

VETASSESS

MLTSSL

234112

agricultural scientist

ریاضی دان

VETASSESS

STSOL

224112

mathematician

کارشناس علوم درخت شناسی

TRA

STSOL

362212

Arborist

لیست مشاغل متفرقه

فارسی

سازمان ارزیابی

گروه

کد

انگلیسی

هماهنگ کننده مراسم و کنفرانس

VETASSESS

STSOL

149311

conference and event organizer

آنالیزگار برنامه های سازمانی

VETASSESS

ROL

224412

policy analyst

کارشناس هماهنگی

VETASSESS

ROL

224912

liaison officer

نماینده بیمه

VETASSESS

STSOL

225112

market research analyst

مسئول ارتقاء فعالیتهای ورزشی

VETASSESS

STSOL

452321

sports development officer

ورزشکار

VETASSESS

STSOL

452499

sportsperson

فوتبالیست

VETASSESS

MLTSSL

452411

Footballer

منشی

VETASSESS

STSOL

221211

company secretary

کارشناس حفظ منابع طبیعی

VETASSESS

ROL

234311

conservation officer

مسئول موزه یا گالری

VETASSESS

STSOL

224212

gallery or museum curator

مسئول بخش تفریح و سرگرمی

VETASSESS

STSOL

272612

recreation officer

مسئول ایمنی معدن

VETASSESS

STSOL

312913

mine deputy

مسئول روابط عمومی

VETASSESS

STSOL

225311

public relations professional

مسئول برنامه ریزی شهری

VETASSESS

STSOL

232611

urban and regional planner

مشاور استفاده تجاری املاک

VETASSESS

MLTSSL

224511

land economist

خلبان هواپیما

CASA

ROL

231111

aeroplane pilot

خلبان هلیکوپتر

CASA

ROL

231114

helicopter pilot

ناخدای کشتی

AMSA

ROL

231213

ship’s master

تهیه کننده اخبار تلویزیون

VETASSESS

STSOL

212416

television journalist

مسئول ارزیابی درخواست ثبت اختراع

VETASSESS

STSOL

224914

patents examiner

مترجم شفاهی

NAATI

STSOL

272412

Interpreter

مترجم کتبی

NAATI

ROL

272413

translator

مسئول خسارت بیمه

VETASSESS

STSOL

599612

insurance loss adjuster

مسئول کتابخانه

VETASSESS

STSOL

224611

Librarian

آنالیزگر سیستمهای سازمانی

VETASSESS

STSOL

224712

organisation and methods analyst

مسئول اطلاعات و امور سازمانی

VETASSESS

STSOL

224999

information and organisation professionals

بازرس ایمنی

VETASSESS

ROL

312611

safety inspector

مسئول باغ وحش

VETASSESS

ROL

361114

zookeeper

مسئول گلخانه

TRA

ROL

362411

nursery person

مسئول مراسم تدفین

VETASSESS

ROL

451399

funeral worker

مهماندار پرواز

VETASSESS

ROL

451711

flight attendant

سوارکار حرفه ای

TRA

ROL

452413

jockey

آژانس املاک مسئول اجاره ملک

VETASSESS

ROL

612112

property manager

آژانس املاک

VETASSESS

ROL

612112

real estate representative

گلفروش

TRA

STSOL

362111

Florist

کارشناس آرشیو اطلاعات

VETASSESS

STSOL

224214

records manager

کارشناس مراودات کاری

VETASSESS

ROL

223113

work place relations advisor

در مورد کسب اطلاعات بیشتر شما می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید. این را بدانید که برای ما هر متقاضی پرونده مخصوص به خود را دارد. ما نمی توانیم و اجازه نداریم که در مورد پرونده های موکلین خود شبیه سازی نموده و یا آن را با شرایط یکسان مقایسه کنیم.

فواید و مزیت های کار با گروه بین المللی پرواز

1

همکاری نزدیک با موکلین

یکی توقع مراجعین از دفاتر کاریابی بین المللی، این است که در جریان کارهایشان بوده و هم در ارتباط نزدیک با کارشناسان و مدیران باشند. ما این توقع را بر آورده نموده ایم.از طریق درگاههای ارتباطی شما می توانید با کارشناسان و مدیران ما در تماس باشید. شما در تماس با ما محدودیتی ندارید.

2

صبوری برای دریافت نتایج اقدامات

هر فردی که می خواهد به خارج از کشور برای کار و یا اقامت سفر نماید، مملو از استرس و هیجان است. شرایط سختی دارد. ما وضعیت و فشار روانی وارد بر موکلین خود را درک می کنیم، اما عجله نمی کنیم. سعی ما بر این است با صبوری و بدوذر از هیجان و اشتباه در سریعترین زمان ممکن، به نتایج خود دست یابیم.

3

ارتقاء مستمر روندها

بی شک ما در دنیایی متغیر زندگی می کنیم. لازمه فعالیت در فضای بین المللی بروز رسانی مستمر در روندها و ابزارها برای رسیدن به نتیجه مطلوب می باشد. سازمان های مهاجرتی در کشورهای مختلف نیز براساس نیازها و سیاست های پذیرش مراجعین هر لحظه خود را بروز می کنند. سعی ما بر این است که مستمر و دقیق روندها و اطلاعات خود را بروز کنیم.

همکارانی که به پرواز اعتماد دارند

جناب آقای مهرداد ریاحی

مدیر کاریابی بین المللی مهرکام

تکمیل می گردد

سرکار خانم اعظم جعفری

وکیل مهاجرت و عضو سازمان مارا

تکمیل می گردد

جناب آقای دامون آرین

سلکت ویزا، مدیر و وکیل مهارجت

تکمیل می گردد

تکمیل می گردد

جناب آقای امینی

مدیر کاریابی بین المللی نیلگام

تکمیل می گردد

سرکار خانم پورمرادیان

مدیرکاریابی بین المللی ایده سازان برتر فردا

تکمیل می گردد

آماده اید برای رسیدن به آن بالاها؛ با ما همراه شوید

گروه کاریابی بین المللی پرواز سعی نموده است تا برای شما متفاوت باشد. پرواز بر این باور است که همه شما متفاوتید. شما فرصتی برای زندگی و پیشرفتی هستید. نه تنها ما، بلکه ایران به همه شما می نازد.