امتیاز بندی ویزای کار 188
سن خود را وارد کنید(Required)
برای اخذ ویزای نوآوری و سرمایه گذاری استرالیا Business Innovation and Investment (Provisional) visa (subclass 188) باید حداقل امتیاز 65 کسب کنید.
امتیازبندی ویزای 188 استرالیا
دانش زبان انگلیسی(Required)
سابقه کار خارج از استرالیا(Required)
مدرک تحصیلی(Required)
تحصیلات تخصصی در استرالیا
سابقه تحصیل در یکی از مناطق استرالیا
عضویت در انجمن زبان
امتیازات همسر(Required)
*مدارک زبان انگلیسی مورد تایید برای مهاجرت به استرالیا: IELTS, TOEFL iBT, PTE, OET, CAMBRIDGE
در بالا امتیاز مهاجرت به استرالیا از طریق اخذ ویزاهای کاری و مهارتی 189، 190 و 491 را دیدید. ویزای 489 در سال 2019 بسته شد و جای خود را به ویزای 491 داد. در ادامه جدول امتیازات مهاجرت به استرالیا از طریق اخذ ویزای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی 188 را بررسی می‌کنیم.