فرم امتیاز بندی کاری 188

سن(Required)
دانش زبان انگلیسی(Required)
*مدارک زبان انگلیسی مورد تایید برای مهاجرت به استرالیا: IELTS, TOEFL iBT, PTE, OET, CAMBRIDGE
تحصیلات(Required)
مدارک و گواهینامه های مربوط به نوع آوری در کسب و کار متقاضی
مالکیت سود کسب و کار اصلی(Required)
تجارب سرمایه گذاری
دارایی‌های مالی(Required)
گردش مالی
تجربه کاری(Required)