استخدام لیسانس یا کارشناس ارشد معماری

 شرکت بین اللملی در کشور قطر

با تجربه کاری بالای ۵ سال